Vereniging

 

 

Home

Evenementen

Media

Algemeen

 

 

 

 


 

Post adres:

Postbus 696, 2240 AP Wassenaar

 

Adres:

Dr. Mansveltkade

 

 Mail ons

 

 

Het doel van de vereniging is:

De gevoelens van sympathie voor de vorst(in) en de leden van het Koninklijk Huis te bevorderen, te bundelen en te vertolken. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 

A)  Het organiseren en het houden van feestelijkheden in de meest uitgebreide zin bij gelegenheid van de vorst(in) en de daarvoor in aanmerking komende leden van het Koninklijk Huis, of op nationale gedenkdagen;

 

B)  Het organiseren en het houden van herdenkings- en bezinningsbijeenkomsten en een zomerfeestweek;

 

C)  Andere wettige middelen in de meest uitgebreide zin, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn, zoals onder meer het deelnemen aan congressen van landelijke overkoepelende organisaties van Oranjeverenigingen.

 

Het huidige bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter

Jan Stallinga

2e Voorzitter

Martijn L’Ami

Secretaris

Martin Efdée

Penningmeester

Jose Kooijman

Lid

Wim Westgeest

Lid

Hans van Spronssen

Lid

Annika den Dulk

Lid

Ivon Hensen

Lid

Sebastiaan van Veen

Lid

Niek Kat

 

Buitengewone leden: Mw F.M. van Leeuwen en J.W. van Leeuwen

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

28-01-~1

 

 

WASSENAARSE ORANJE VERENIGING

“KONINGIN WILHELMINA”